Vedskølle Ungecenter - et tilbud for svært anbringelige unge

 

Vedskølle Ungecenter

Vedskølle Ungecenter huser både et opholdssted til svært anbringelige børn og unge med plads til 4 beboere i alderen 13 – 18 år og et lejlighedskompleks med 22 selvstændige lejligheder, som bebos af unge voksne i alderen 18 +, der har brug for støtte i dag- og nattimerne.

Vedskølle Ungecenter råder over en ressourcerig og veluddannet personalegruppe, der er specifikt sammensat til at arbejde med de udfordringer der er hos børn og unge, der har behov for at være i et døgnmiljø med pædagogisk uddannet personale.


Beboerne

  • Vedskølle Ungecenter er specialiseret til at modtage svært anbringelige unge i alderen 13—18 år, som har behov for døgnstøtte på et opholdssted - samt unge voksne 18 +, som kan bo i egen lejlighed, men har behov for støtte i dag- og nattetimerne.
  • Målgruppen er børn og unge voksne der har været udsat for omsorgssvigt, seksuelle overgreb og/eller vold. Børn og unge voksne af psykisk syge forældre. Børn og unge voksne med lettere psykiatriske diagnoser og/eller udviklings-, personligheds og relationsforstyrrelser – herunder ADHD og Borderline, samt børn og unge voksne med lettere selvskadende adfærd.


Pædagogikken

  • På Vedskølle Ungecenter arbejder vi miljøterapeutisk ud fra en systemisk og relationel forståelse med den enkelte unge og dennes netværk. Gennem en altid respektfuld og anerkendende tilgang til den unge, skaber vi rammerne for udvikling.
  • Vi vil gerne at den enkelte unge kan komme til at føle mening med livet og bliver i stand til at mestre de daglige praktiske opgaver ved at være en del af et trygt og udviklende miljø, som bygger på gode relationer, respekt og fællesskab.
  • Vores insisteren på tydelig struktur, grænsesætning og individuelle hensyn gør, at vi kan skabe en fundamental tryghed, som fremmer rammerne for det pædagogiske og udviklende arbejde med den enkelte unge.

 

Personalet

  • Vedskølle Ungecenter råder over en veluddannet og ressourcerig personalegruppe med mange års erfaring indenfor både målgruppen og de anvendte teoretiske metoder.
  • Vores medarbejdere kan lide at gå på arbejde og sætter en ære i at være i stadig udvikling. Vi tror på at medarbejdertrivsel og en positiv indstilling til arbejdet er en forudsætning for, at medarbejderen kan give sit bedste og løfte opgaven med at hjælpe den unges udviklingsproces og møde denne i hans eller hendes særegne udfordringer.


Dokumentationen

  • Vi sørger for god og rettidig kommunikation til kommunale instanser. Vi dokumenterer vores interventioner og fremskridt med arbejdet med de unge.
  • Blandt andet for at sikre gennemsigtighed i vores arbejde, udarbejdes der udviklingsplaner for den enkelte unge og der følges løbende op på disse.

 

Læs mere

  • Tilbudsportalen kan du læse mere om Vedskølle Ungecenters faglige arbejde, takster og rammer. Her kan du også læse den seneste tilsynsrapport.