Strandlyst – Et opholdssted for svært anbringelige unge

 

Strandlyst

Strandlyst er et opholdssted, som er specialiseret til at modtage svært anbringelige unge i alderen 13—18 år. Opholdsstedet har 10 faste pladser.

Strandlyst råder over en ressourcerig og veluddannet personalegruppe, der er specifikt sammensat til at arbejde med de udfordringer der er hos unge, der har behov for at være i et døgnmiljø med pædagogisk uddannet personale.

Strandlyst er beliggende i smukke omgivelser i en gammel herskabsvilla i Kalundborg havn. 


Beboerne

 • Opholdsstedet Strandlyst er specialiseret til at modtage svært anbringelige unge i alderen 13—18 år.
 • Målgruppen er unge, der af psykiatrien er vurderet med enten en tilknytningsforstyrrelse eller en reaktiv tilknytningsforstyrrelse, samt unge der er massivt omsorgssvigtede og har primære problemer i forhold til social kontakt, social forståelse, socialt samvær, koncentration og opmærksomhed. Hos Strandlyst modtager vi også udadreagerende og selvskadende unge.
 • Nye unge visiteres til Strandlyst med udgangspunkt i og respekt for den eksisterende gruppe af unge på opholdsstedet. På den måde søger vi altid at sikre en høj grad af stabilitet og harmoni i opholdsstedets ungegruppe.


Pædagogikken

 • På opholdsstedet Strandlyst arbejder vi miljøterapeutisk ud fra en systemisk og relationel forståelse med den enkelte unge og dennes netværk. Gennem en altid respektfuld og anerkendende tilgang til den unge, skaber vi rammerne for udvikling.
 • Vi vil gerne at den enkelte unge oplever at han eller hun er værdifuld og kan føle sig tryg ved at opholdsstedets voksne kan rumme den enkeltes følelser som fx angst, forvirring, sorg og håb.
 • Vores insisteren på struktur og individuelle hensyn gør, at vi kan skabe en fundamental tryghed, som vi kan arbejde ud fra.


Personalet

 • Strandlyst råder over en veluddannet og ressourcerig personalegruppe bestående af en familiebehandler, en psykolog og pædagoger med mange års relevant erfaring. Den kompetente sammensætning i vores personalegruppe giver os gode forudsætninger for at løfte opgaven med at hjælpe de unge og for at møde den unge i hans eller hendes særegne udfordringer.
 • Personalet har bred erfaring med målgruppen og sikrer en koordineret indsats og hjælp til den unge.
 • Hos os bliver den unge tilbudt ugentlige udviklingsstøttende samtaler med psykolog og psykoedukation i de tilfælde hvor det er aktuelt og relevant.


Dokumentationen

 • Vi sørger for god og rettidig kommunikation til kommunale instanser. Vi dokumenterer vores interventioner og fremskridt med arbejdet med de unge.
 • Blandt andet for at sikre gennemsigtighed i vores arbejde, udarbejdes der udviklingsplaner for den enkelte unge og der følges løbende op på disse.

 

Læs mere

 • Tilbudsportalen kan du læse mere om Strandlyst's faglige arbejde, takster og rammer. Her finder du også den seneste tilsynsrapport.